Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Křesťanské společenství Plzeň
„Církev není to, co si představujeme, nýbrž to, co jsme.“
Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy
Ponděli 30. listopadu 2015
Křesťanské společenství Plzeň

Čemu věříme v KS Plzeň
věříme,
že Bůh existuje
*
věříme,
že Bůh je osoba a má osobnost,
tak, jako je tomu s každým člověkem
*
věříme,
že díky tomu je mezi člověkem
a Bohem možný osobní vztah
*
věříme,
že i když jsme tuto možnost
úzkého, hlubokého vztahu s Bohem
kvůli hříchu ztratili, Bůh to nevzdal
*
věříme,
že dobrovolnou obětí Ježíše Krista,
byla všem lidem nabídnuta možnost
odpuštění hříchů a smíření s Bohem
*
věříme,
že naším posláním je
zvát lidi k hledání Boha svými slovy
i celým způsobem života
*
Kdo jsme?
Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.
Jsme KŘESŤANSKÉ společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.
Jsme SPOLEČENSTVÍ. V Bibli slovo společenství zahrnuje mimo jiné: ‚komunikovat spolu, jít spolu, nést společně‘. Jako společenství jsme skupinou lidí, kteří nejsou stejní, ale kteří si zvolili stejnou cestu. Chceme spolu komunikovat, chceme spolu jít, abychom společně mohli něco nést – objevit a uskutečnit záměr, který s námi Bůh má jako s jednotlivci i jako s církví.
Společenství vedou starší sboru, v současné době jich je šest - viz kontakty. Sbor je finančně nezávislý na státu. Na jeho chod přispívají věřící svými dobrovolnými dary.

Základní údaje
Sbor Křesťanské společenství Plzeň je od 1. 9. 2002 zaregistrován Ministerstvem kultu- ry jako církevní právnická osoba pod číslem: 22-009/2002-12478.
IČ: 73631205, DIČ: CZ73631205
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň;
číslo účtu: 27-9186980297/0100.
Církev Křesťanská společenství
Naším zřizovatelem je Církev Křesťanská společenství (IČ 26522942).
V České republice se církev dělí na tři větve – katolickou, pravoslavnou a protestantskou. Církev Křesťanská společenství, jejíž jsme od roku 1992 součástí, patří svou příslušností k protestantské větvi.
Oficiální stránky Církve Křesťanská společen- ství: www.kaes.cz.
Dokumenty
Jako církev usilujeme o maximální srozumi- telnost a transparentnost. Všechny materiály týkající se našeho fungování po právní strán- ce najdete na stránce Dokumenty.
Pokud byste tu cokoliv postrádali nebo máte k dokumentům nejaký dotaz, prosíme, kontaktujte pastora sboru, Karla Řežábka, viz Kontakty.
Zavítáte-li k nám na návštěvu…
…rádi vás uvidíme
Ciťte se mezi námi úplně v pohodě. Nemusíte si stoupat, modlit se, zpívat ani dělat nic, co dělají ostatní. Možná nebudete napoprvé rozumět všemu, co uvidíte nebo uslyšíte, ale to nevadí. Můžete se nás na cokoliv zeptat, žádné otázky nejsou tabu.
To hlavní…
… není setkání s námi. Ani my se na shromáždění nechodíme v první řadě setkat spolu navzájem, ale setkat se s Bohem. Ne, že by to nešlo jinde a jinak, ale církev je dobré místo k setkání. Ježíš řekl, že kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam bude uprostřed nich.
Seznámit se s křesťany je rozhodně jeden možný způsob, jak Boha poznat a nějak se mu přiblížit. Ale můžete zkusit ještě jiný – říct to přímo Jemu. Třeba: „Bože, já nevím, jestli existuješ, ale pokud ano, prosím, dej se mi poznat.“ Nakonec, kdo jiný by Vám mohl dát lepší důkaz o Boží existenci, než Bůh sám?
V Bibli je o hledání Boha řečeno: Nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Mnoho z nás může potvrdit, že je to pravda.
     
Poslání KS Plzeň
Posláním našeho společenství je MILOVAT A INSPIROVAT K LÁSCE – milovat Boha nejvíc, jak to jde a druhé jako sami sebe. Máme být lidmi, kteří se setkali s Boží láskou a touží ji poznávat, prožívat a předávat. Tím inspirovat ty, kdo Boha neznají, k touze poznat Ho a ty, kdo Boha znají, k touze poznat Ho víc.
To se děje naplňováním pěti záměrů:
  • UCTÍVÁNÍ – tím, že milujeme Boha, poznáváme jej, radujeme se z něj a dáváme se mu k dispozici.
  • SPOLEČENSTVÍ – tím, že si navzájem prokazujeme lásku a úctu, máme zájem jeden o druhého a povzbuzujeme se k lásce a dobrým skutkům.
  • UČEDNICTVÍ – tím, že se připodobňujeme Kristu ve svém myšlení, cítění i jednání a pomáháme v tom jeden druhému.
  • SLUŽBA – tím, že dobře spravujeme, co nám Bůh svěřil a jedni druhým sloužíme svými dary.
  • EVANGELIZACE – tím, že zveme lidi ke vztahu s Ním svými slovy i svědectvím svého života.
Náš vztah k jiným církvím
Uvědomujeme si, že Bůh je mnohem větší, než jsme schopni postihnout. O Jeho moudrosti Bible říká, že je mnohotvará. Toto slovo v původním jazyce, ve kterém byla Bible napsána znamená také: pestrý, mnohotvarý, nápadný pestrostí barev a rozmanitostí forem. Přesto ale Bible mluví o tom, že Bůh chce svou mnohotvarou moudrost dát poznat právě skrze církev. Aby se to mohlo stát, musí i církev být mnohotvará, pestrá a rozmanitá.
Proto sami sebe chápeme pouze jako jednu z barev barevného spektra a naše poznání Boha jako střípek mozaiky, kdy další střípky a další barvy doplňují naši bratři a sestry z jiných sborů a církví. Uvědomujeme si, že k plnému objevení a uskutečnění Božích záměrů potřebujeme ostatní a stojíme o společenství a o spolupráci s nimi.
Z téhož důvodu pro nás není příliš podstatné naše zařazení mezi protestantské církve. V naší zemi jsme pravděpodobně jediným protestantským sborem, který se k pravidelným bohoslužbám schází v katolickém kostele. Jsme přesvědčeni, že pravá Církev, Církev Kristova, je tvořena všemi lidmi, pro které je Ježíš Kristus Spasitelem a Pánem, bez ohledu na to, do jaké církve s malým ‚c‘ chodí.
kostel sv. Martina a Prokopa
Kostel sv. Martina a Prokopa
Foto: Monika Mičundová
Kde nás najdete?
Díky laskavosti bratří Františkánů máme bohoslužby romského společenství v Lochotínském pavilonku (Karlovarská 61).
Díky laskavosti bratří ze Salesiánské farnosti se k odpoledním bohoslužbám scházíme v kostele sv. Martina a Prokopa (Revoluční 98).
Večerní bohoslužby máme v učebně plzeňského biskupství (Nám. Republiky 35). To vše se souhlasem a s požehnáním biskupa Františka Radkovského.
Aktuálně z Kalendáře KS
03. 12. 2015 - 19:00
Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35
KURZ-3D-ŽIVOTA
/8/ - ŽIVOT S PŘESAHEM - ŽÍT PRO NĚCO, PRO CO STOJÍ ZA TO ZEMŘÍT
04. 12. 2015 - 4. - 6.12.2015
Pernink
KURZ-3D-ŽIVOTA
DRUHÝ VÍKEND
05. 12. 2015 - 14:00 - 21:00
ECM Maranatha, Husova 14
DAVIDŮV STÁNEK
Zváni jsou všichni, kdo chtějí chválit našeho Pána. Přijďte již ve 13:45, abychom mohli ve dvě začít. Připomínáme též, že na stejném místě se každý pátek konají také „Malé“ stánky, vždy od 18:00 do 20:00 hod.
06. 12. 2015 - 16:00
Kostel sv. Martina a Prokopa
ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBY
Káže Jiří Preis: Vánoční Abraham a Sára. Chvály: AD LIBITUM
06. 12. 2015 - 14:00
Lochotínský pavilonek, Karlovarská 61
BOHOSLUŽBY ROMSKÉHO SBORU
POZOR!
Aktuální INFO (Informační list Křesťanského společenství Plzeň) ve formátu PDF zde.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb