Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Prostor pro přiblížení
„Blahoslavení, kteří se dovedou zasmát sami sobě, neboť ti se budou se smát věčně...“
Anonym
Čtvrtek 4. června 2020
Trocha humoru na tento týden

Pár definicí humoru :-)
Humor je jisté vidění světa,
je to umění vidět svět
Karel Čapek

Humor je, když se člověk přesto směje.
Otto Hulius Bierbaum

Humor je vážná věc.
Miroslav Horníček

Humor je způsob obrany proti agresivitě světa.
Irena Dousková

Humor je, když se to stane někomu jinému.
Jiří Šťuchal

Humor je vegetariánské lidožroutství.
Francis Picabia

Humor, toť penicilin tohoto národa.
Miloš Forman

Humor, to je názor!
Jan Werich

Humor má tři složky:
vtip (kognitivní komponenta)
veselí (emocionální komponenta)
a smích (fyziologická komponenta).
Každá z uvedených složek může být prožívána také zvlášť, jejich aktuální konfrontace však přináší synergický efekt, jenž jednoduše nazýváme ”humor”.
S. M. Sultanoff

Místo preambule
Má Bůh smysl pro humor? Tuhle otázku jednou položili známému herci a moderátorovi Marku Ebenovi. Jeho odpověď přesně vystihuje to, jak humoru rozumíme my sami (jen bychom to asi nedovedli vyjádřit tak pěkně). Celý rozhovor najdete zde.
Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji Hospodina jako veselého chlapíka, který bude společenství svatých bavit svými bonmoty. Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této zemi, aby se dal lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když jedete do tropů. Přijdete-li ovšem někam, kde není malárie, chinin už nepotřebujete. Já si představuji, že v tom ideálním stavu, na věčnosti, bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou zažijete v životě jen několikrát, třeba při narození vytouženého dítěte nebo při shledání s milovaným člověkem. Tato radost v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá z absolutně kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reflexe na bídu tohoto světa.

Každý týden v pondělí...
Na této stránce Vám chceme pravidelně přinášet trochu humoru. Každý týden v pondělí se veškerá náplň této stránky obměňuje, takže pokud si budete chtít zpříjemnit začátek nového týdne, jste tu vždy vítáni.
«« předchozí     23. týden     následující »»
Pokud znáte nějaký dobrý vtip, nebo cokoliv vhodného do některé z rubrik, prosíme, kontaktujte nás na adrese: humor@3pe.cz. Děkujeme.

Cedule a nápisy
POKUD NEVIDÍTE TO, CO HLEDÁTE,
TAK JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ.
(nápis u optika)
Co je psáno, to je dáno
Nedovolte starostem, aby vás úplně zničily.
Sbor rád pomůže.
(z církevního bulletinu)
Murphyho zákony
OPAKOVANÝ POSTŘEH ETORRŮV:
Druhý jízdní pruh jede vždy rychleji.


O'BRIENOVA ROZŠÍŘENÁ VARIANTA POSTŘEHU:
Přejedeš-li do druhého pruhu, zrychlí se ten, který jsi opustil.


LUBARSKÉHO KYBERNETICKÝ ZÁKON O HUBENÍ HMYZU:
Jeden mol zaručeně přežije.
  
Přísloví ve vědecké češtině
Nechť M je množina osob x takových, ze x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální, působí erozi na vrstvy hornin, uložené podél její trajektorie. Tichá voda břehy mele
Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodu B a C se limitně blíží k nule. Jablko nepadá daleko od stromu
Pár vtipů
Tři synové opustili domov a každý si šel po svém...
Když se společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě.
První řekl: "Postavil jsem pro svou mámu velký dům."
Druhý řekl: "Poslal jsem mámě Mercedes s řidičem."
Třetí se usmál: "Trumfnul jsem vás, mládenci. Pamatujete si, jak máma ráda četla Bibli? A víte také, že teď moc dobře nevidí. Poslal jsem ji pozoruhodného papouška, který recituje Starý i Nový zákon. Starším ve sboru to zabralo 12 let, než ho to naučili. Je jediný svého druhu. Stačí, když mu máma poví číslo kapitoly a verše a papoušek jí ho odříká."
Brzy nato máma poslala děkovný dopis:
"Miltone", psala synovi, "dům, který jsi postavil je příliš velký. Žiji pouze v jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům."
"Geralde," psala druhému, "jsem příliš stará na to, abych cestovala. Většinu času jsem doma, a tak zřídkakdy Mercedes používám. A řidič je tak hrubý!"
"Nejdražší Donalde," psala třetímu synovi, "ty víš přesně, co tvé matce udělá největší radost. To kuře bylo vynikající."


Rybář sedí u Vltavy a chytá ryby. Najednou vytáhne zlatou rybku. Jak už to u zlatých rybek bývá, i tahle promluví lidským hlasem:
„Když mě pustíš, splním ti jedno přání.“
Rybář se podiví, že se rybce chce zpátky do té špinavé, smradlavé vody, ale budiž. Pustil ji a říká:
„Přeju si, aby skončily všechny bombové útoky na blízkém východě!“
„Bombové útoky? Jsem jenom obyčejná sladkovodní zlatá rybka, bombové útoky, to je na mě trochu příliš. Zkus něco jiného.“
„Dobře, tak si přeju, aby v naší církvi všichni byli jednomyslní, zbožní, trpěliví a milující.“
Rybička se na chvíli zamyslí a povídá:
„Máš u sebe mapu? Musím se podívat, kde že je ten blízky východ.“
Ilustrační foto
Tonyamaker (stock.xchng)
VAROVÁNÍ:
Tyto stránky mohou obsahovat i materiály, při jejichž čtení člověk může spadnout ze židle, nějak jinak si ublížit, případně se pohoršit.

Provozovatel webu neodpovídá za případ- né materiální nebo morální škody způsobe- né následujícími texty. :-)
Trefa do černého
Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, schod za schodem.
Mark Twain
Laškovné definice a vysvětlivky
Expert: odborník, který ví vše o něčem a nic o čemkoli jiném.
Julian Tuwim
Z dětských dopisů Pánu Bohu
Milý Bože,
celé prázdniny pršelo a můj táta zuřil. Říkal o tobě ledacos, co se nesmí, ale doufám, že ho nepotrestáš. Tvůj kamarád –
radši ti neřeknu kdo
Milý Bože,
Vánoce by měly být dřív, přece nemůžeme být hodní tak dlouho.
Bětka
Z dětských dopisů pastorovi
Milý pastore,
myslím, že by do kostela chodilo
daleko víc lidí, kdybys ho přestěhoval
do Disneylandu.
Loreen 9 let
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb