Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Klub přátel 3pé
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel.“
Henry W. Longfellow
28. května 2023
Klub přátel 3pé

Sdružení 3pé - číslo účtu
Přispívají finančně
na provoz Sdružení 3pé
(nejméně 50 Kč/měs.)
*
mají možnost účastnit se
Klubových večerů
*
získávají zdarma
každé další CD
Písně pro přiblížení
*
získávají slevu
na produkty nabízené
na Setkávání 3pé
*
jsou informováni
o slevových nabídkách
a aktivitách Sdružení 3pé
*
Poslání Klubu přátel 3pé
Klub přátel 3pé sdružuje lidi, kteří chtějí finančně podporovat činnost Sdružení 3pé.
Cílem Sdružení 3pé je vyvolat a prohloubit zájem o křesťanské hodnoty, o kulturní a myšlenkové bohatství Bible a o předávání těchto hodnot dalším lidem.
Kdo se může stát členem?
Členem Klubu přátel 3pé se může stát každý, kdo se rozhodne přispívat na činnost Sdru- žení 3pé pravidelnou měsíční částkou mini- málně 100 Kč. Z členství v klubu jinak nevy- plývají žádné povinnosti.
Členství vzniká vyplněním přihlášky a obdr- žením Kartičky člena. Zaniká buď na vlastní žádost nebo automaticky po třech měsících, kdy nebyl uhrazen pravidelný příspěvek.
Další informace?
Veškeré další informace o Klubu přátel 3pé u Karla Řežábka, viz Kontakty.
Členové klubu jsou na všechny klubové akce zváni prostřednictvím dopisu/e-mailu.
     
Co členství v Klubu přináší?
  • možnost navázání a prohlubování přátelských vztahů s podobně smýšlejícími lidmi,
  • možnost účastnit se Klubových večerů pořádaných minimálně dvakrát ročně speciálně pro členy Klubu,
  • možnost získat zdarma každé další CD Písní pro přiblížení, stejné slevy na produkty objednávané pro Setkávání 3pé jako mají účastníci,
  • informace o aktivitách Sdružení 3pé a dalších zajímavých akcích.
Klubové večery
K navázání a prohlubování přátelských vztahů s podobně smýšlejícími lidmi by velmi dobře mohly posloužit Klubové večery. Tyto večery bychom chtěli pořádat minimálně dvakrát ročně speciálně pro členy Klubu (a pro zájemce o členství). Svým uspořádáním by se měly podobat běžnému večeru Setkávání 3pé – večeře, hudební vystoupení, přednáška, diskuse, rozhovory…
Členové Klubu mají samozřejmě na všech Klubových večerech vstup i občerstvení zdarma.
Tím, že Klubový večer bude předcházet zahájení dalšího cyklu Setkávání 3pé, bude zde rovněž možnost získat pozvánky, případně se zapojit do Technického nebo Hostitelského týmu Setkávání 3pé.
CD Písně pro přiblíženíDalší výhodou členství je možnost získat zdarma každé další CD Písní pro přiblížení skupiny Filia. Momentálně jsou k dispozici alba Tiché přicházení, Ještě se svítí a Nkosi, nkosi. Pro členy Klubu je možno získat tato CD s výraznou slevou. Podrobnosi o albech zde.
Slevy na produkty
Členové Klubu mají rovněž možnost získat na produkty objednávané pro Setkávání 3pé stejné slevy jako mají účastníci.
Momentálně je možno si objednat brožovaný výtisk Nového zákona v překladu NBK (3. revize). Díky množstevní slevě a dotaci Sdružení 3pé ji jako členové Klubu můžete získat za 130 Kč (běžná prodejní cena je 246 Kč).

Slovo na cestu Moderní překlad Nového zákona pro 3. tisíciletí)
Tento vynikající parafrázovaný překlad nyní členům Klubu a účastníkům Setkávání 3pé nabízíme v ceně pouze 50 Kč (běžná prodejní cena je 98 Kč).
Kartička člena Klubu
KLUB PŘÁTEL 3pé
Číslo účtu pro zasílání příspěvků:
1523827001/5500 (Raiffeisen Bank)
var. symbol: 555
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb