Myslíte, že Bůh existuje nebo zastáváte postoj Dokud si nesáhnu neuvěřím?
Existuje
5174
Neexistuje
2612
Nevím a je mi to jedno
2500
Nevím, ale zdá se mi důležité to zjistit
851
Počet hlasů: 11137